Mēness kalendārs 2023

Kalendārā ir mēness fāzes: jauns mēness, pirmais ceturksnis, pilnmēness, pēdējais ceturksnis.

Janvāris 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
01:09
 
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
04:13
 
 
 
 
 
Jauns mēness
22:55
 
 
 
 
 
 
1. cet.
17:20
 
 
 
 
 
 
 
 

Februāris 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
20:30
 
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
18:03
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
09:09
 
 
 
 
 
 
1. cet.
10:06
 
 
 
 
 
 

Marts 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
14:42
 
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
04:10
 
 
 
 
 
Jauns mēness
19:26
 
 
 
 
 
 
 
1. cet.
05:33
 
 
 
 

Aprīlis 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
07:37
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
12:12
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
07:15
 
 
 
 
 
 
 
1. cet.
00:21
 
 

Maijs 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
Piln mēness
20:36
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
17:29
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
18:55
 
 
 
 
 
 
 
1. cet.
18:23
 
 
 
 
 
 
 
 

Jūnijs 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
06:43
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
22:32
 
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
07:39
 
 
 
 
 
 
 
1. cet.
10:51
 
 
 
 
 
 

Jūlijs 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
14:40
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
04:49
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
21:33
 
 
 
 
 
 
 
 
1. cet.
01:08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augusts 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
Piln mēness
21:33
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
13:29
 
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
12:38
 
 
 
 
 
 
 
1. cet.
12:58
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
04:37
 
 
 

Septembris 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
01:22
 
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
04:40
 
 
 
 
 
 
1. cet.
22:32
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
12:58
 
 

Oktobris 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
16:49
 
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
20:55
 
 
 
 
 
 
 
1. cet.
06:30
 
 
 
 
 
Piln mēness
23:24
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembris 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
10:38
 
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
11:27
 
 
 
 
 
 
1. cet.
12:50
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
11:16
 
 
 
 
 
 

Decembris 2023

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 
 
 
Pēdējais cet.
07:51
 
 
 
 
 
 
 
Jauns mēness
01:32
 
 
 
 
 
1. cet.
20:40
 
 
 
 
 
 
 
Piln mēness
02:33