Zinību diena

Svētdien 2024. gada 1. septembrīZinību diena

Zinību diena ir 1. septembrī, kad pēc garajām vasaras brīvdienām, ir jāatgriežas skolas solos. Zinību dienu 1. septembrī atzīmē galvenokārt pēcpadomju valstis. Lielākajā daļā Eiropas pirmā skolas diena ir jau augustā vai tuvāk septembra vidum. Starpkaru periodā bija atšķirīgs laiks, kad skolas gaitas atsāka lauku un pilsētas bērni. Lauku skolās pirmā skolas diena bija 1. oktobrī, kad bija apdarīti svarīgākie lauku darbi, kuros arī bērni bija lieli palīgi.

Nosaukums ir cēlies no vārda "zinības", kas ir sinonīms vārdam "zināšanas", attiecīgi simbolizējot mācību procesu un tā rezultātu. Laikrakstā "Padomju Jaunatne" minēts, ka Zinību diena 1. septembrī, pirmo reizi ir atzīmēta 1971. gadā. Lai gan, protams, ka skolas gaitas un mācības notika arī krietni vien pirms šī gada.

Tikai 2002. gadā LR Saeima pieņēma lēmumu Zinību dienu iekļaut atzīmējamo dienu sarakstā. Neskatoties uz to, ka tikai 2002. gadā Zinību diena kļuva par svētku dienu, tās vēsture un tradīcijas ir krietni vien senākas.

Ne vienmēr mācību gada pirmā dienā sakrīt ar Zinību dienu. Lai valstī un visās skolās būtu vienota kārtība, MK katru gadu izdod noteikumus, kuros norāda, kurš ir mācību gada sākuma datums un, kurš ir mācību gada noslēguma datums. Piemēram, ja 1. septembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad ir noteiks, ka skolas gaitas ir jāuzsāk nākamās nedēļas pirmajā darba dienā.

Zinību diena ir svētki visās ģimenēs, kurās ir bērni un jaunieši, kuriem atsākas vai arī sākas skolas gaitas. Lai arī bieži vien Zinību dienu atzīmē arī tie cilvēki, kuri skolā vairs nemācās, jo šī svinību tradīcija ir nostiprinājusies jau daudzu gadu desmitu garumā. Atmiņas par skolas laiku ir tās, kas silda un liek šajā dienā priecāties kopā ar tiem, kuriem skolas gaitas vēl tikai priekšā.

Zinību dienā skolu pagalmos un aktu zālēs var redzēt saposušos un sapucējušos skolēnus ar ziediem rokās, kurus pasniegt saviem skolotājiem. Visbiežāk uz svētku svinīgo līniju nāk arī pirmo klašu audzēkņu vecāki. Svinīgais pasākums allaž sākas ar Latvijas himnas atskaņošanu, pēc kuras daudzās skolās tiek atskaņota ar skolas himna. Pēc tam seko skolas vadības uzruna. Īpaša loma ir 1. un 9. vai 12. klases skolēniem. Izlaiduma klases, kas pamatskolas posmā ir 9., bet vidusskolas posmā 12. klase pie rokas ieved 1. klases audzēkņus. Tādējādi ievedot mazos audzēkņus skolas dzīvē, kur viņiem viss ir jauns un neredzēts. Zinību diena nav iedomājama bez fotogrāfiju uzņemšanas, kas ir gluži kā tradīcija, kas pēc gadiem ir liela vērtība, kad ir iespēja paskatīties šādas bildes un atgriezties atmiņās par skolas gadiem.

Pirmklasniekiem Zinību diena ir īpaša un reizē satraucoša, jo viss ir jauns un nezināms. Jauni draugi, skolotāji, pirmā mācību stunda. Mazajam cilvēkam pasaule šķiet liela un iespaidīga, tādēļ ir ļoti labi, ja ir roka pie, kuras šajā dienā stingri un droši var pieturēties.

Varētu teikt, ka pēc svinīgās daļas skolā, notiek Zinību dienas turpinājums ģimenes lokā. Kad ģimenes organizē svētku pusdienas vai vakariņas, lai kopā atzīmētu mācību gada sākumu. Šajā dienā tiek rīkoti arī dažādi koncerti, kurus iespējams apmeklēt ikvienam.

Ar 1. septembri iezīmējas ne tikai skolas gaitu uzsākšana, bet arī ārpus skolas izglītības un pulciņu pirmā tikšanās, piemēram, mākslas vai mūzikas skolās. Kā arī tā ir svētku diena augstskolās, tehnikumos un citās izglītības iestādēs gan skolotājiem, gan audzēkņiem un viņu vecākiem.