Šodien Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs
21:12

Eksāmeni 2023./2024. mācību gadā

Precīza informācija ir noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā.
Grozījumi 14.03.2024.

Par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Trešdien
22.05.2024
angļu valodā – rakstu daļa
Trešdien
22.05.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa
Ceturtdien
23.05.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa
Piektdien
24.05.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa
Trešdien
22.05.2024
vācu valodā – rakstu daļa
Trešdien
22.05.2024
vācu valodā – mutvārdu daļa
Ceturtdien
23.05.2024
vācu valodā – mutvārdu daļa
Trešdien
22.05.2024
franču valodā – rakstu daļa
Trešdien
22.05.2024
franču valodā – mutvārdu daļa
Otrdien
28.05.2024
latviešu valodā – rakstu daļa
Pirmdien
27.05.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa
Otrdien
28.05.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa
Trešdien
29.05.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa
Ceturtdien
30.05.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa
Otrdien
04.06.2024
matemātikā
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:
Pirmdien
10.06.2024
latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa
Trešdien
12.06.2024
matemātikā
Piektdien
14.06.2024
angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa
Piektdien
14.06.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa
Piektdien
14.06.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa

Par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Trešdien
24.04.2024
monitoringa darbs fizikā (optimālais līmenis)
Trešdien
24.04.2024
monitoringa darbs ķīmijā (optimālais līmenis)
Trešdien
24.04.2024
monitoringa darbs bioloģijā (optimālais līmenis)
Otrdien
30.04.2024
monitoringa darbs dabaszinībās (vispārīgais līmenis)
Trešdien
08.05.2024
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot monitoringa darbu noteiktajā laikā, monitoringa darbs vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek 08.05.2024.
Trešdien
15.05.2024
latviešu valodā – rakstu daļa (optimālais līmenis)
Trešdien
05.06.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Ceturtdien
06.06.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Piektdien
07.06.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Pirmdien
03.06.2024
angļu valodā – rakstu daļa (optimālais līmenis)
Pirmdien
03.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Otrdien
04.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Trešdien
05.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Otrdien
04.06.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Ceturtdien
06.06.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Pirmdien
10.06.2024
matemātikā (optimālais līmenis)
Pirmdien
13.05.2024
sociālajās zinātnēs (augstākais līmenis)
Trešdien
15.05.2024
latviešu valodā un literatūrā (augstākais līmenis)
Piektdien
17.05.2024
kultūrā un mākslā (augstākais līmenis)
Pirmdien
20.05.2024
ģeogrāfijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
21.05.2024
ģeogrāfijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
23.05.2024
ķīmijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
24.05.2024
ķīmijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
27.05.2024
dizainā un tehnoloģijās (augstākais līmenis)
Trešdien
29.05.2024
fizikā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
30.05.2024
fizikā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
03.06.2024
angļu valodā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Trešdien
05.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
06.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
04.06.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
06.06.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
07.06.2024
krievu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
13.06.2024
bioloģijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
14.06.2024
bioloģijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
10.06.2024
matemātikā – pirmā un otrā daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
11.06.2024
matemātikā – trešā un ceturtā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
17.06.2024
vēsturē (augstākais līmenis)
Trešdien
19.06.2024
programmēšanā (augstākais līmenis)
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:
Ceturtdien
20.06.2024
angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis) vai 10. jūlijā
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis) vai 10. jūlijā
Otrdien
25.06.2024
latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Ceturtdien
27.06.2024
matemātikā (optimālais līmenis)
Ceturtdien
20.06.2024
angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
krievu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
Piektdien
21.06.2024
dizainā un tehnoloģijās (augstākais līmenis)
Otrdien
25.06.2024
latviešu valodā un literatūrā (augstākais līmenis)
Trešdien
26.06.2024
sociālajās zinātnēs (augstākais līmenis)
Ceturtdien
27.06.2024
matemātikā – pirmā un otrā daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
28.06.2024
matemātikā – trešā un ceturtā daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
02.07.2024
programmēšanā (augstākais līmenis)
Pirmdien
01.07.2024
ķīmijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Trešdien
03.07.2024
kultūrā un mākslā (augstākais līmenis)
Ceturtdien
04.07.2024
bioloģijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
05.07.2024
ģeogrāfijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
08.07.2024
fizikā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
09.07.2024
vēsturē (augstākais līmenis)

Noslēguma pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmās

Pirmdien
10.06.2024
matemātikā (vispārīgais līmenis)
Trešdien
15.05.2024
latviešu valodā – rakstu daļa (optimālais līmenis)
Trešdien
05.06.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Ceturtdien
06.06.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Piektdien
07.06.2024
latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Pirmdien
03.06.2024
angļu valodā – rakstu daļa (optimālais līmenis)
Pirmdien
03.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Otrdien
04.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Trešdien
05.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Otrdien
04.06.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Ceturtdien
06.06.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Pirmdien
10.06.2024
matemātikā (optimālais līmenis)
Pirmdien
13.05.2024
sociālajās zinātnēs (augstākais līmenis)
Trešdien
15.05.2024
latviešu valodā un literatūrā (augstākais līmenis)
Piektdien
17.05.2024
kultūrā un mākslā (augstākais līmenis)
Pirmdien
20.05.2024
ģeogrāfijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
21.05.2024
ģeogrāfijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
23.05.2024
ķīmijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
24.05.2024
ķīmijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
27.05.2024
dizainā un tehnoloģijās (augstākais līmenis)
Trešdien
29.05.2024
fizikā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
30.05.2024
fizikā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
03.06.2024
angļu valodā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Trešdien
05.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
06.06.2024
angļu valodā – mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
04.06.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
06.06.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
07.06.2024
krievu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
13.06.2024
bioloģijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
14.06.2024
bioloģijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
10.06.2024
matemātikā – pirmā un otrā daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
11.06.2024
matemātikā – trešā un ceturtā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
17.06.2024
vēsturē (augstākais līmenis)
Trešdien
19.06.2024
programmēšanā (augstākais līmenis)
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:
Ceturtdien
27.06.2024
matemātikā (vispārīgais līmenis)
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis) vai 10. jūlijā
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis) vai 10. jūlijā
Otrdien
25.06.2024
latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Ceturtdien
27.06.2024
matemātikā (optimālais līmenis)
Ceturtdien
20.06.2024
angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
Ceturtdien
20.06.2024

vai Trešdien
10.07.2024
krievu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
Piektdien
21.06.2024
dizainā un tehnoloģijās (augstākais līmenis)
Otrdien
25.06.2024
latviešu valodā un literatūrā (augstākais līmenis)
Trešdien
26.06.2024
sociālajās zinātnēs (augstākais līmenis)
Ceturtdien
27.06.2024
matemātikā – pirmā un otrā daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
28.06.2024
matemātikā – trešā un ceturtā daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
02.07.2024
programmēšanā (augstākais līmenis)
Pirmdien
01.07.2024
ķīmijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Trešdien
03.07.2024
kultūrā un mākslā (augstākais līmenis)
Ceturtdien
04.07.2024
bioloģijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Piektdien
05.07.2024
ģeogrāfijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pirmdien
08.07.2024
fizikā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Otrdien
09.07.2024
vēsturē (augstākais līmenis)