Eksāmeni 2023./2024. mācību gadā

Par vispārējās pamatizglītības ieguvi

T., 22.05.2024 angļu valodā – rakstu daļa
T., 22.05.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa
C., 23.05.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa
Pk., 24.05.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa
T., 22.05.2024 vācu valodā – rakstu daļa
T., 22.05.2024 vācu valodā – mutvārdu daļa
C., 23.05.2024 vācu valodā – mutvārdu daļa
T., 22.05.2024 franču valodā – rakstu daļa
T., 22.05.2024 franču valodā – mutvārdu daļa
O., 28.05.2024 latviešu valodā – rakstu daļa
P., 27.05.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa
O., 28.05.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa
T., 29.05.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa
C., 30.05.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa
O., 04.06.2024 matemātikā
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:
P., 10.06.2024 latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa
T., 12.06.2024 matemātikā
Pk., 14.06.2024 angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa
Pk., 14.06.2024 vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa
Pk., 14.06.2024 franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa

Par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

O., 16.04.2024 monitoringa darbs fizikā (optimālais līmenis)
C., 18.04.2024 monitoringa darbs ķīmijā (optimālais līmenis)
T., 24.04.2024 monitoringa darbs bioloģijā (optimālais līmenis)
O., 30.04.2024 monitoringa darbs dabaszinībās (vispārīgais līmenis)
T., 15.05.2024 latviešu valodā – rakstu daļa (optimālais līmenis)
T., 05.06.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
C., 06.06.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Pk., 07.06.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
P., 03.06.2024 angļu valodā – rakstu daļa (optimālais līmenis)
P., 03.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
O., 04.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
T., 05.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
O., 04.06.2024 franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
C., 06.06.2024 vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
C., 13.06.2024 matemātikā (optimālais līmenis)
P., 13.05.2024 sociālajās zinātnēs (augstākais līmenis)
T., 15.05.2024 latviešu valodā un literatūrā (augstākais līmenis)
Pk., 17.05.2024 kultūrā un mākslā (augstākais līmenis)
P., 20.05.2024 ģeogrāfijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
O., 21.05.2024 ģeogrāfijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
C., 23.05.2024 ķīmijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Pk., 24.05.2024 ķīmijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
P., 27.05.2024 dizainā un tehnoloģijās (augstākais līmenis)
T., 29.05.2024 fizikā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
C., 30.05.2024 fizikā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
P., 03.06.2024 angļu valodā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
T., 05.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
C., 06.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
O., 04.06.2024 franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
C., 06.06.2024 vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Pk., 07.06.2024 krievu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
P., 10.06.2024 bioloģijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
O., 11.06.2024 bioloģijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
C., 13.06.2024 matemātikā – pirmā un otrā daļa (augstākais līmenis)
Pk., 14.06.2024 matemātikā – trešā un ceturtā daļa (augstākais līmenis)
P., 17.06.2024 vēsturē (augstākais līmenis)
T., 19.06.2024 programmēšanā (augstākais līmenis)
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:
C., 20.06.2024 angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis) vai 10. jūlijā
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis) vai 10. jūlijā
O., 25.06.2024 latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
C., 27.06.2024 matemātikā (optimālais līmenis)
C., 20.06.2024 angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
krievu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
Pk., 21.06.2024 dizainā un tehnoloģijās (augstākais līmenis)
O., 25.06.2024 latviešu valodā un literatūrā (augstākais līmenis)
T., 26.06.2024 sociālajās zinātnēs (augstākais līmenis)
C., 27.06.2024 matemātikā – pirmā un otrā daļa (augstākais līmenis)
Pk., 28.06.2024 matemātikā – trešā un ceturtā daļa (augstākais līmenis)
P., 01.07.2024 programmēšanā (augstākais līmenis)
O., 02.07.2024 ķīmijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
T., 03.07.2024 kultūrā un mākslā (augstākais līmenis)
C., 04.07.2024 bioloģijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pk., 05.07.2024 ģeogrāfijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
P., 08.07.2024 fizikā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
O., 09.07.2024 vēsturē (augstākais līmenis)

Noslēguma pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmās

C., 13.06.2024 matemātikā (vispārīgais līmenis)
T., 15.05.2024 latviešu valodā – rakstu daļa (optimālais līmenis)
T., 05.06.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
C., 06.06.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
Pk., 07.06.2024 latviešu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
P., 03.06.2024 angļu valodā – rakstu daļa (optimālais līmenis)
P., 03.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
O., 04.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
T., 05.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
O., 04.06.2024 franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
C., 06.06.2024 vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
C., 13.06.2024 matemātikā (optimālais līmenis)
P., 13.05.2024 sociālajās zinātnēs (augstākais līmenis)
T., 15.05.2024 latviešu valodā un literatūrā (augstākais līmenis)
Pk., 17.05.2024 kultūrā un mākslā (augstākais līmenis)
P., 20.05.2024 ģeogrāfijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
O., 21.05.2024 ģeogrāfijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
C., 23.05.2024 ķīmijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
Pk., 24.05.2024 ķīmijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
P., 27.05.2024 dizainā un tehnoloģijās (augstākais līmenis)
T., 29.05.2024 fizikā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
C., 30.05.2024 fizikā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
P., 03.06.2024 angļu valodā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
T., 05.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
C., 06.06.2024 angļu valodā – mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
O., 04.06.2024 franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
C., 06.06.2024 vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
Pk., 07.06.2024 krievu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
P., 10.06.2024 bioloģijā – rakstu daļa (augstākais līmenis)
O., 11.06.2024 bioloģijā – praktiskā daļa (augstākais līmenis)
C., 13.06.2024 matemātikā – pirmā un otrā daļa (augstākais līmenis)
Pk., 14.06.2024 matemātikā – trešā un ceturtā daļa (augstākais līmenis)
P., 17.06.2024 vēsturē (augstākais līmenis)
T., 19.06.2024 programmēšanā (augstākais līmenis)
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:
C., 27.06.2024 matemātikā (vispārīgais līmenis)
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis) vai 10. jūlijā
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis) vai 10. jūlijā
O., 25.06.2024 latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (optimālais līmenis)
C., 27.06.2024 matemātikā (optimālais līmenis)
C., 20.06.2024 angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis)
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
C., 20.06.2024
vai T., 10.07.2024
krievu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa (augstākais līmenis) vai 10. jūlijā
Pk., 21.06.2024 dizainā un tehnoloģijās (augstākais līmenis)
O., 25.06.2024 latviešu valodā un literatūrā (augstākais līmenis)
T., 26.06.2024 sociālajās zinātnēs (augstākais līmenis)
C., 27.06.2024 matemātikā – pirmā un otrā daļa (augstākais līmenis)
Pk., 28.06.2024 matemātikā – trešā un ceturtā daļa (augstākais līmenis)
P., 01.07.2024 programmēšanā (augstākais līmenis)
O., 02.07.2024 ķīmijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
T., 03.07.2024 kultūrā un mākslā (augstākais līmenis)
C., 04.07.2024 bioloģijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
Pk., 05.07.2024 ģeogrāfijā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
P., 08.07.2024 fizikā – rakstu daļa un praktiskā daļa (augstākais līmenis)
O., 09.07.2024 vēsturē (augstākais līmenis)

Precīza informācija ir noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā.