2019. gada kalendārs

Nospiediet datumu lai redzētu visu pieejamo informāciju par konkrētu dienu.
Krāsainos apļos ir dažādu notikumu skaits mēnesī un dienā:

Janvāris

Notikumi: 132411 2019. gada janvāris

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 

1

1

1

6
 
 
 

Februāris

Notikumi: 494 2019. gada februāris

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 

1

2

1

4

21

5

1

6
 
 
 

Marts

Notikumi: 1110411 2019. gada marts

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 

1

1

11

3

11

20

21

21

Aprīlis

Notikumi: 610313 2019. gada aprīlis

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

2

1

2

2

2

6

1

7

11

22

11

23

12

27
 
 
 
 
 

Maijs

Notikumi: 353714 2019. gada maijs

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 

121

1

1

3

11

4
 
 

Jūnijs

Notikumi: 285232 2019. gada jūnijs

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 

1

1

1

3

1

5

1

7

1

8

1

9

Jūlijs

Notikumi: 4123 2019. gada jūlijs

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

1

2

11

4
 
 
 
 

Augusts

Notikumi: 33211 2019. gada augusts

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 

1

2

Septembris

Notikumi: 31121 2019. gada septembris

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 

1

1

121

8
 
 
 
 
 
 

Oktobris

Notikumi: 72171 2019. gada oktobris

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 

21

1

2

4

1

5

1

6
 
 
 

Novembris

Notikumi: 117311 2019. gada novembris

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 

1

3

11

11

Decembris

Notikumi: 819314 2019. gada decembris

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
 
 
 
 
 
 

311

1

1

3

1

4

11

5

1

6

1

7

1

8
 
 
 
 
 

Forma saziņai

Saziņas formā jums ir iespēja ieteikt kādu dienu, jo kalendārā nav visas starptautiskās dienas. Šajā gadījumā lūdzam norādīt nosaukumu un saiti uz dienas aprakstu (wikipedia, unesco vai cits avots). Paziņojumu var papildināt ar nelielu aprakstu.

Ja Jums ir nepieciešama atbilde, tad tekstā obligāti norādiet E-pasta adresi.